Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI  

Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Флудилка

Ответ
 
Опции темы
Старый 27.01.2009, 10:57   #401
germes
Пользователь
 
Аватар для germes
 
Регистрация: 29.09.2008
Адрес: Киев
Сообщений: 17
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

я тоже готов организоваться в киеве
germiy сабака-барабака gmail.com
__________________
я отведу твою душу
germes вне форума   Ответить с цитированием
   
Доброжелатель
 
Скажи форуму спасибо :))
Старый 27.01.2009, 11:00   #402
beneda
Гость
 
Аватар для beneda
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Цитата:
Сообщение от aries Посмотреть сообщение
откуда вы взяли, что я свято верю в их слова и жду ответа? как раз наоборот

• По-перше: Вами не надіслана Додаткова угода до Кредитного договору про зміну розміру річної процентної ставки за Кредитним договором, як це передбачено п. 9.6 кредитного договору. Надісланий тільки графік платежів в новій редакції, який, окрім того, не підписаний повноважною особою, проставлений лише факсимільний підпис. Письмове повідомлення фінансової установи про зміну умов кредитного договору повинно містити підпис уповноваженої особи та печатку фінансової установи. Згідно ч. 2 ст. 207 ЦКУ передбачено, що Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Проте, відповідно до ч. 3 статті 207 ЦКУ використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. Кредитним договором непередбачено використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису.
Частиною 1 статті 651 ЦКУ встановлено, що зміна договору допускається тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлене договором або законом. Окрім того, згідно ст. 654 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору вчиняється у тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Правочини вчиняються усно або в письмовій формі (ч. 1 ст. 205 ЦКУ). Так, відповідно до ч. 1 ст. 207 Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. При цьому, норма закону носить імперативний характер і не робить виключень до порядку зміни умов договору в односторонньому порядку. Іншими словами, обмін листами є обов’язковим. Якщо обмін листами не відбувся «формально», правочин не може вважатися вчиненим у письмовій формі. Наслідки недодержання письмової форми договору передбачені ч. 2 ст. 1055 ЦКУ, відповідно до якої «кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним». При цьому, необхідно зазначити, що згадані норми закону вступають в колізію з нормами Цивільного кодексу України, які передбачають можливість односторонньої зміни договорів. На мою думку, зазначене питання повинно бути вирішене на користь споживача, оскільки ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року прямо передбачено, що «Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача».
По-друге: Відповідно до п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Закон здійснює прив’язку до прийняття фінансовою установою рішення про зміну відсоткової ставки за користування кредитом. Тобто, по за увагою законодавства залишилося питання визначення строків, на протязі яких банки мають можливість ініціювати зміни до кредитних договорів. Зазначене питання не врегульоване і в нашому кредитному договорі. На момент укладення кредитного договору я виходив з того, що фінансова установа могла ініціювати зміну відсоткової ставки за кредитом лише протягом 7 календарних днів після виникнення відповідної підстави. Правовою підставою для цього є положення ст. 8 ЦКУ, відповідно до якої: «Якщо цивільні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Так відповідно п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача про зміну розміру відсоткової ставки впродовж 7 календарних днів після ухвалення ним відповідного рішення.
По-третє: «10» січня 2009 року набрав чинності ЗУ«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського внеску і кредитного договору в односторонньому порядку» за № 661, яким передбачено наступне.
Зміни до ЦКУ:
«Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку, а умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною».
Зміни до статті 55 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" :
"Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом».
Тобто банкам заборонили односторонньо змінювати розмір процентної ставки по укладеному з клієнтом кредитному договору (наш договір вже є укладеним!!!).
Щодо застосування норм вище згаданого Закону до вже укладених кредитних договорів зазначаю наступне. Відповідно до абзацу другого пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України його норми застосовуються до цивільних відносин, що виникли до набрання чинності ЦКУ, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.
Також Ви можете зауважити, що в даному випадку йдеться лише про банки. Проте відповідно до статті 1054 ЦКУ кредитодавцем за кредитним договором є банк або інша фінансова установа.
Отже, у межах діючого законодавства надавати кошти у позику на умовах фінансового кредиту, а саме на визначений строк та під процент, мають можливість лише банки або інші фінансові установи.
Разом із цим здійснення діяльності з надання фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, згідно з частиною першою статті 34 ЗУ"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" дозволяється фінансовим установам тільки після отримання відповідної ліцензії.
Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг (ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 N 2664-III).
Кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 N 2664-III).
Небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг (Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 N 637)
Тобто, поза увагою ЗУ«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського внеску і кредитного договору в односторонньому порядку» за № 661 від 12.12.2008 р. залишилося питання заборони змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами, укладеними з іншою фінансовою установою (не банком). Оскільки дане питання не врегульоване в нашому випадку Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", то діє правило, передбачене ст. 8 Цивільного кодексу України, відповідно до якої: «Якщо цивільні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).
Фінансова компанія «ПростоФінанс» працює на українському ринку та за українським законами з «03» листопада 2005 року і є дочірнім підприємством французької Групи Societe Generale, однієї із провідних банківських груп у Європі. Стаття 3 (Сфера застосування) Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що дія цього Закону поширюється на всі банки, що створені та діють на території України, а також на афілійовані та споріднені особи банку.
• афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку;
• споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі.
Тобто, можна зробити висновок, що дана норма по забороні односторонньої зміни розміру процентної ставки за кредитним договором по укладених з клієнтами договорах стосується як інших фінансових установ взагалі, так і ТОВ «ПростоФінанс» зокрема.
  Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 11:24   #403
Nadeina
Гость
 
Аватар для Nadeina
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Цитата:
Сообщение от шурикк Посмотреть сообщение
Ребята, а у каво есть договор с мокрой печатью? или как его взять?

Привет, у меня с договором проблемы были - дали ксерокопии, сказали что оригинал по почте пришлют. Но не прислали, я догвонилась в Киев и там сказали, что договор нужно заказывать.После неоднократных звонков выслали, но не оригинал, а ксерокопию, заверенную их печатью с "копия верна" и то уже через 2 месяца
  Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 11:35   #404
wwa
Пользователь
 
Аватар для wwa
 
Регистрация: 10.05.2008
Адрес: красавица Полтава
Сообщений: 4,231
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Процитировал пункт 2.8.3 знакомому управляющему банком.
Жду от него звонка с пояснениями, повышать или понижать процентную ставку, при соотношении гривны к доллару.
Отпишусь.
__________________
Фотоотчёт Майские праздники на Эльбрусе!
Удачи всем! Фотоальбом Полтава


wwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 11:36   #405
Vasis
Пользователь
 
Аватар для Vasis
 
Регистрация: 18.03.2008
Адрес: Новомосковск
Сообщений: 35
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Я так понял что это наш ответ Чемберлену....и его можно использовать в ответ на письмо о предложении повысить процентную ставку.....А как дальше события будут разворачиваться
__________________
http://picnik.ucoz.ua
Vasis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 11:41   #406
Nadeina
Гость
 
Аватар для Nadeina
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Я регулярно на форуме -всё читаю, вникаю, но так и не поняла что делать?Мне письмо не пришло и перерасчёт второй месяц жду.Может в прокуратуру обращаться нужно, а не в суд? Нахожусь в Харькове - на форуме из Харькова если кто-то есть - отзовитесь!!! Моя аська 404540548
  Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 12:04   #407
Andrew_VD
Член клуба
 
Аватар для Andrew_VD
 
Регистрация: 17.04.2008
Адрес: панаехал из деревни в Херсонской губернии
Сообщений: 1,020
Авто: Accent MC 1.4AT
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Мне письмо пришло, но оно лежало в разбитом почтовом ящике, я за него не расписывался. Вот думаю морозиться о получении или нет.
Andrew_VD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 12:15   #408
wwa
Пользователь
 
Аватар для wwa
 
Регистрация: 10.05.2008
Адрес: красавица Полтава
Сообщений: 4,231
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Цитата:
Сообщение от Andrew_VD Посмотреть сообщение
Мне письмо пришло, но оно лежало в разбитом почтовом ящике, я за него не расписывался. Вот думаю морозиться о получении или нет.

А почему бы и нет!
В договоре ясно прописано:
Цитата:
п.2.8.3 ...Кредитодавець надсилае зазначене письмове повідомлення та новій Графік платежів поштою рекомендованим листом за адресою...

__________________
Фотоотчёт Майские праздники на Эльбрусе!
Удачи всем! Фотоальбом Полтава


wwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 12:19   #409
Vetal`
Изучает правила
 
Аватар для Vetal`
 
Регистрация: 15.03.2008
Адрес: Полтава
Сообщений: 525
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Andrew_VD, та шо за питання?????? ЗВИЧАЙНО МОРОЗИТИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vetal` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 12:26   #410
Vetal`
Изучает правила
 
Аватар для Vetal`
 
Регистрация: 15.03.2008
Адрес: Полтава
Сообщений: 525
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Збираюсь до настання дати сплати кредиту (5-10 числа) подати позов до суду.
Питання знатокам: як призупинити дію договору? Це робиться на автоматі з дати подачі позовної заяви, чи потрібно чекати якогось рішення суду про призупинку? Чи, можливо, для цього потрібно окрему заяву писати?
Vetal` вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПростоФинанс передал кредиты АльфаБанку: кто в курсе? aries Страхование и кредитование 7 31.07.2012 17:02
Помогите с КАСКО, Акцент 1.4, кредит Простофинанс Salgir Страхование и кредитование 21 08.01.2010 22:08
Банки которым нельзя доверять beskid Страхование и кредитование 98 01.09.2009 17:05
Простофинанс поднял %-объединяйся kotovskiy1 Запорожье 8 15.02.2009 19:07
Ответ: Банки которым нельзя доверять Ariel Страхование и кредитование 1 09.12.2008 15:31

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot