Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI  

Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Флудилка

Ответ
 
Опции темы
Старый 04.02.2009, 23:42   #621
Богдан45
Гость
 
Аватар для Богдан45
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
____________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06.11.2008 м. Київ № 1276

Про зміну коду фінансової установи, реєстраційного номера, серії та номера свідоцтва фінансовій компанії Товариству з обмеженою відповідальністю „ПРОСТОФІНАНС” у зв’язку з набуттям статусу кредитної установи

З метою належного обліку та зберігання інформації про кредитні установи в Державному реєстрі фінансових установ та у зв’язку з отриманням фінансовою компанією ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитною установою Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:
1. Здійснити в Державному реєстрі фінансових установ (далі – Реєстр) зміну коду фінансової установи, реєстраційного номера, серії та номера свідоцтва про реєстрацію фінансової установи фінансовій компанії Товариству з обмеженою відповідальністю „ПРОСТОФІНАНС” (місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т. Московський, буд. 9, код за ЄДРПОУ 33694552) (далі – Товариство) у зв’язку з отриманням нею статусу кредитної установи.
2. Юридичному департаменту в одноденний термін з дня прийняття цього розпорядження присвоїти новий реєстраційний номер Товариству.
3. Департаменту нагляду за кредитними установами присвоїти нову серію та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, оформити та видати нове свідоцтво протягом п’яти робочих днів з дня прийняття цього розпорядження.
4. Визнати недійсним свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Товариства від 03.11.05 серії ФК № 72, видане 03.11.05, з кодом фінансової установи 13, реєстраційним номером 13101650 у зв’язку із зміною реєстраційних даних.
5. Юридичному департаменту (Ткаченко Д.В.) разом із Управлінням інформаційних технологій (Двойленко І.В.) забезпечити внесення інформації щодо зміни коду фінансової установи, реєстраційного номера, серії та номера свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Товариства до Державного реєстру фінансових установ.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами.

Голова Комісії В. Альошин
Протокол № 441 засідання
Комісії від 06.11.08
  Ответить с цитированием
   
Доброжелатель
 
Скажи форуму спасибо :))
Старый 04.02.2009, 23:57   #622
Irina
Гость
 
Аватар для Irina
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Цитата:
Сообщение от seva067 Посмотреть сообщение
Все желающие подписать письмо к президенту http://anticollector.org.ua/forum/vi...php?f=13&t=172
на этой ссылке опрос.
Для письма необходимо по минимому 100 человек.

я готова оставить свой афтогроаф )))) а вдруг из этого что-то выйдет
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 00:01   #623
Богдан45
Гость
 
Аватар для Богдан45
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30.11.2006 м. Київ № 6472
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2006 р. за № 1331/13205

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

Відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 N 4802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1459/11739 (додаються).
2. Департаменту ....
3. Контроль за ............

Голова Комісії В. Альошин

Протокол засідання Комісії від 30 листопада 2006 р. № 281

Зміни (Витяг)

до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

1. У.................

2. Пункт 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.3. Кредитна установа може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) тільки після отримання ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) відповідно до цих Ліцензійних умов. На підставі ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, кредитна установа має право надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування), здійснювати згідно з законодавством України обслуговування кредитів та рефінансування іпотечних кредиторів".

3. .....
4. Пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважену ним особу звертається до Держфінпослуг із заявою про видачу ліцензії згідно з додатком 1.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копія............

5. Главу 2 після пункту 2.1 доповнити новим пунктом 2.2:


"2.2. Внутрішні правила мають бути оформлені як один чи декілька окремих документів, відповідати вимогам законодавства України, у тому числі цим Ліцензійним умовам, та встановлювати:

умови та порядок залучення коштів;

умови і порядок надання фінансових кредитів та ідентифікації осіб, яким надаються кредити;


зразки договорів, затверджені відповідним органом управління заявника і засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника;

порядок ведення обліку договорів, який здійснюється шляхом ведення реєстру договорів в електронній формі (також додатково може застосовуватися паперова форма);

порядок моніторингу наданих кредитів, управління ризиками, притаманними здійсненню такої діяльності (кредитними, ліквідності, операційними тощо), та супроводження прострочених кредитів;

порядок створення та використання резервів для покриття ризиків;

порядок зберігання договорів, а також інших документів, пов'язаних з наданням фінансових кредитів;

порядок доступу до документів та іншої інформації, систему захисту інформації;

порядок внутрішнього контролю;

інші питання, пов'язані з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів".

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.20 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.21.

6. Пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.2. При провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ліцензіат зобов'язаний формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених законодавством України".
7. Пункт 3.6 глави 3 викласти в такій редакції:
"3.6. Надання клієнтам фінансових кредитів має здійснюватися за місцезнаходженням ліцензіата або його відокремленого підрозділу на підставі договору, який має відповідати вимогам законодавства України".

8. Пункти 3.8 - 3.10 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.8. Власний капітал ліцензіата має підтримуватися у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про ліцензіата до Реєстру, що підтверджується висновком аудитора, унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

3.9. Ліцензіат повинен вести облік усіх укладених договорів відповідно до Внутрішніх правил та зобов'язаний зберігати ці договори протягом п'яти років після виконання взаємних зобов'язань.

3.10. Ліцензіат зобов'язаний мати власне або орендоване приміщення з обмеженим доступом, необхідні засоби безпеки (охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону, сейфи для зберігання грошових коштів і документів, що унеможливлює їх викрадення або пошкодження), спеціальне технічне обладнання (комп'ютерну техніку, комунікаційні засоби, телефон, факс тощо), відповідне програмне забезпечення, необхідні для провадження діяльності з надання фінансових кредитів та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України".

9. Пункт 3.14 глави 3 виключити. У зв'язку з цим пункт 3.15 уважати пунктом 3.14.

10. Додатки 1 - 5 до Ліцензійних умов після абзацу "ідентифікаційний код юридичної особи" доповнити двома абзацами:
"серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи".


Директор Департаменту державного регулювання та
розвитку ринків фінансових послуг М. Русинський
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 00:20   #624
sana
Гость
 
Аватар для sana
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Ми укладали не господарський а договір споживчого кредитування.
http://jurblog.com.ua/2008/11/kak-ne...i-iz-praktiki/
Юрий Крайняк Январь 16, 2009 17:16
На самом деле не все так однозначно. Согласно статье 1 Хозяйственного кодекса этот кодекс регулирует отношения в процессе осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования и другими участниками отношений в сфере хозяйствования. Одним из участником отношений в сфере хозяйствования статья 2 Хозяйственного кодекса признает потребителя. Потребителем же по Закону о защите прав потребителей является физическое лицо (пункт 22 статьи 1).

Таким образом, отношения между банком (субъект хозяйствования) и физическим лицом (потребитель) может применяться в том числе и Хозяйственный кодекс в силу указанных выше статей 1, 2 этого Кодекса
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 00:44   #625
Богдан45
Гость
 
Аватар для Богдан45
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Цитата:
Сообщение от Vetal` Посмотреть сообщение
А як тоді розуміти Ст.2 ГК:
"Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання
1. Учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності."
Я як би розумію що ГК до мене не мусить відноситись але з іншої сторони його статті регулюють і захищають в тому числі і мої інтереси як споживача!!! Прошу своєю ремаркою відмовити мене посилатися на ГК!


Стаття 2 ГК не розкриває змісту загального поняття "учасники відносин у сфері господарювання", а подає це поняття через простий перелік таких учасників. Господарська правосубєктність споживачів товарів, робіт або послуг регламентується у ст. 39 ГК з посиланням на відповідне спеціальне законодавство про захист прав споживачів.
Ми, як позичальники, фізичні особи, не являючись субєктами господарювання, свої права захищатимемо не в господарських судах а в судах загальної юрисдикції, оскільки кредит отримували не як підприємці а як громадяни (дивис перший абзац Кредитного договору), не за нормами ГПК (Господарського процесуального кодексу) а за нормами ЦПК (Цивільного процесуального кодексу), а обгрунтовувати нормами матеріального права, в т.ч. нормами ЦК, ГК, та інших Законів і підзаконних актів. Але,всеодно через відсилочні норми, до прикладу у ст. 39 ГК ми прийдемо до Закону "По захист прав споживачів"
Ми не мусимо свій позов обгрунтовувати нормами ГК, які регулюють господарські зобовязання та господарські договори. Наш Кредитний договір не є господарським. Разом з тим, майнові зобовязання між учасниками господарських відносин регулюються також Цивільним кодексом України, але з урахуванням особливостей передбачених ГК.
Наші відносини по Кредитному договору з ПростоФінанс врегулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими нормами матеріального права.
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 01:04   #626
Богдан45
Гость
 
Аватар для Богдан45
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Але зверни увагу, що в статті на яку Ви посилаєтесь, юристи розповідають про ситуацію, коли підприємство отримало кредит, а не громадянин. Цитую "Один из наших клиентов – совсем не маленькое предприятие имя которого у всех на слуху, в прошлом году заключил долларовый кредитный договор с одним из банков..."
В нашу користь достатньо норм матеріального права без посилань на ГК. Знаю з досвіду, що не люблять судді судів загальної юрисдикції, коли підстави недійсності не господарських зобовязань (договорів, правочинів) обгрунтовуються нормами ГК.
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 01:12   #627
LLEON
Гость
 
Аватар для LLEON
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

У многих из нас Договоры с факсимильными подписями и печатями. Я не зря задавал ранее вопрос, какие мы экземпляры подписывали для них - с настоящими подписями и печатью или факсимильными. Я лично не помню.
Если с настоящими, то мы лохи и добиться чего-либо будет гораздо трудней, т.к. отсутствие у нас настоящих Договоров затянет процедуру разбирательств, а время в виде пени и штрафов работает не на нас. Если же у них нет настоящих Договоров, то факт существования кредита мы отрицать не сможем, а вот что касательно условий того же кредита - об этом можно будет серьезно поспорить, можно также было бы надеятся на вариант slavikr от 04.02.2009, 11:26
Кто помнит. За два дня никто не ответил.
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 01:26   #628
Богдан45
Гость
 
Аватар для Богдан45
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Друзі, головне не панікуймо. Закон на нашій стороні, якщо ми правильно, а таки правильно себе поводим. Отримали лист, спокійно розглянули, відписали. Дочекаємось відповіді, розглянемо і вчасно аргументовано відпишемо.І так хоть до другого пришестя. Платимо строго по первинному графіку. Бажано окремими платежами, по окремих квитанціях, кредит, відсотки, комісію. Без нашої згоди, належним чином оформленої у відповідності до п. 9.6 Договору та ст. ст. 654, 1055 Цивільного кодексу України додаткової угоди, або рішення суду ніякий Марк євРей заставити платити більше, аніж передбачено первинним графіком не зможе. Дуже, дуже великі сумніви, що який небуть Н-ский суд, буде мати підстави задовільнити позов проти нас, якщо ми у вчасно надісланій відповіді, аргументовано виклали свою позицію, і не заперечували їхнього права ініціювати зміну відсоткової ставки а проти порушень зі сторони кредитора в ході реалізації цього права.
До суду безсумніву готуватись треба. Хочеш жити в мирі - будь завжди готовий до війни. Але спішімо помалу. Позовні заяви готуймо, обговорюймо позиції, дискутуймо. Завчасно подавати позов не спішім. Подавати будемо разом. На все свій час.

Добраніч!
  Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 01:57   #629
kotovskiy1
Гость
 
Аватар для kotovskiy1
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

Цитата:
Сообщение от Lilu Посмотреть сообщение
Только что поговорила в очередной раз с девочкой операционисткой и поняла, что ж... без суда нам с вами не обойтись... они просто невменяемы... кажется,что живут не в этой галактике... так что готовимся подавать иски в суд.... Коллективно или как??? У кого есть толковый юрист, который сможет и иск состряпать и на заседании нас отстаивать???
А что антиколлекторы??? Если денежку заплатить, возьмутся, подадут в суд???
Ау, ребята, давайте обьеденятся... а то моя практика показывает,что в догонку этим письмам счастья нам пришлют уведомления о насчитанной пене... или даже не пришлют))) а так посчитают... а следующий платеж (в марте) полностью засчитают на погашение задолженности.... а потом как не крути -все равно суд.... так что давайте организовыватся, пока еще время есть....Могу поспрашивать у своих знакомых адвокатов, но вот боюсь там цена будет не маленькая.... а если и согласимся платить все сейчас по-новому, то боюсь, что будут они нас.... постоянно...
Имею опыт отбивания своего... (за квартиру пришлось 2года боротся....)

Цитата:
Сообщение от Lilu Посмотреть сообщение
Только что поговорила в очередной раз с девочкой операционисткой и поняла, что ж... без суда нам с вами не обойтись... они просто невменяемы... кажется,что живут не в этой галактике... так что готовимся подавать иски в суд.... Коллективно или как??? У кого есть толковый юрист, который сможет и иск состряпать и на заседании нас отстаивать???
А что антиколлекторы??? Если денежку заплатить, возьмутся, подадут в суд???
Ау, ребята, давайте обьеденятся... а то моя практика показывает,что в догонку этим письмам счастья нам пришлют уведомления о насчитанной пене... или даже не пришлют))) а так посчитают... а следующий платеж (в марте) полностью засчитают на погашение задолженности.... а потом как не крути -все равно суд.... так что давайте организовыватся, пока еще время есть....Могу поспрашивать у своих знакомых адвокатов, но вот боюсь там цена будет не маленькая.... а если и согласимся платить все сейчас по-новому, то боюсь, что будут они нас.... постоянно...
Имею опыт отбивания своего... (за квартиру пришлось 2года боротся....)


Да уже давно надо, мой мэйл [email protected], у нас в Запорожье на форуме эта тема вообще не обсуждается, давайте объединяться, уже третьи сутки долбаю по всем форумам и антиколектора и юристы, все в один голос говорят, что мы правы. И действие закона на них распространяется и согласно договора должно быть доп соглашение и со сроками писем они провтыкали. Плохо в договоре есть условие, что судебные споры рассматриваются в местном суде Кредитодавця, но думаю этот пункт можно обойти, а в случае колективного иска без разницы куда подавать.http://anticollector.org.ua/forum/vi...172&p=576#p576

*


  Ответить с цитированием Полученное предупреждение
Старый 05.02.2009, 02:00   #630
LLEON
Гость
 
Аватар для LLEON
 
Сообщений: n/a
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Компания ПростоФинанс, можно им доверять?

хочу отметить что в уведомлении оповышени % ставки ПФ ссылается на ст.11, Закона Украины " О защите прав потребителей", т.о. признает кредит потребительским.
  Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПростоФинанс передал кредиты АльфаБанку: кто в курсе? aries Страхование и кредитование 7 31.07.2012 17:02
Помогите с КАСКО, Акцент 1.4, кредит Простофинанс Salgir Страхование и кредитование 21 08.01.2010 22:08
Банки которым нельзя доверять beskid Страхование и кредитование 98 01.09.2009 17:05
Простофинанс поднял %-объединяйся kotovskiy1 Запорожье 8 15.02.2009 19:07
Ответ: Банки которым нельзя доверять Ariel Страхование и кредитование 1 09.12.2008 15:31

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot