Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI  

Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Осторожно, ГАИцы на дороге!

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.11.2008, 12:01   #1
Stealth
Пользователь
 
Аватар для Stealth
 
Регистрация: 14.07.2008
Адрес: Киев, Нивки
Сообщений: 41
Дополнительная информация
Злость Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Как вам ЭТО:

Взято с форума рено-клуба


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.10.2008 N 534

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1107/15798


Про затвердження Порядку здійснення контролю
за технічним станом колісних транспортних засобів
під час їх експлуатації


1. Затвердити Порядок здійснення контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів під час їх експлуатації (далі - Порядок), що додається.
2. Цей Порядок набирає чинності відповідно до законодавства
3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати роботу підрозділів Державтоінспекції з контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації відповідно до цього Порядку.
4. Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С.Г.):
4.1. У п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4.2. Організувати виготовлення бланків документів, передбачених цим Порядком, та постачання їх підрозділам Державтоінспекції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.
6. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
13.10.2008 N 534

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1107/15798


ПОРЯДОК
здійснення контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів
під час їх експлуатації


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірок технічного стану колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) під час їх експлуатації в період між державними технічними оглядами.
2. На автомобільних дорогах і вулицях можуть бути перевірені КТЗ незалежно від їх призначення, місця реєстрації та належності, крім автомобілів: швидкої медичної допомоги, оперативних та аварійно-рятувальних служб, військових і дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, а також тих, що рухаються в колонах.
3. За результатами перевірки складається Акт перевірки технічного стану колісного транспортного засобу (далі - Акт перевірки) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, копія якого надається водієві КТЗ.

II. Організація роботи щодо перевірки технічного стану КТЗ

1. Перевірка технічного стану КТЗ проводиться працівниками автомобільно-технічної інспекції підрозділів Державтоінспекції (далі - працівники АТІ) не менше одного разу на тиждень за окремо розробленою та затвердженою керівництвом управлінь (відділень) ДАІ
ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі дислокацією.
2. Перевірка технічного стану КТЗ може здійснюватися спільно з уповноваженими представниками Міністерства охорони навколишнього природного середовища України під час проведення цільових заходів щодо контролю за дотриманням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів КТЗ.
3. Перевірка технічного стану автобусів, що здійснюють
перевезення пасажирів за встановленими маршрутами, проводиться в місцях їх стоянки або в початкових, проміжних чи кінцевих пунктах маршруту.
4. Перевірка технічного стану КТЗ здійснюється в місцях, де їх зупинка і стоянка не заборонені ПДР та вони не створюють перешкоди в дорожньому русі іншим учасникам.

5. Зупинення і перевірка КТЗ проводяться з дотриманням заходів особистої безпеки відповідно до вимог наказу МВС від 13.11.2006 N 1111 ( z1243-06 ) "Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2006 за N 1243/13117.
Час на проведення перевірки одного КТЗ не повинен перевищувати 20 хв.
6. Технічний стан та обладнання КТЗ під час їх експлуатації перевіряється візуально та з використанням засобів вимірювальної техніки відповідно до ДСТУ 3649-97 "Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи
контролю" без втручання в роботу (розбирання) вузлів та агрегатів КТЗ, які перевіряються.
У разі незгоди водія з результатами перевірки КТЗ, а також перевірки КТЗ, які належать іноземцям, застосовуються засоби фото- і кінозйомки, відеозйомки для збереження результатів цієї перевірки.

6.1. Візуально перевіряються складові частини КТЗ, перелічені в підпунктах b, f, g, h, i, k, l пункту 14 Акта перевірки.
6.2. З використанням засобів вимірювальної техніки перевіряються складові частини КТЗ, перелічені в підпунктах a, c, d, e, f пункту 14 Акта перевірки.
7. Складений працівником АТІ Акт перевірки не є підставою для оформлення результатів проведення державного технічного огляду.
8. Контроль технічного стану КТЗ не здійснюється, якщо водієм надано протокол перевірки технічного стану цього транспортного засобу, виданий уповноваженим суб'єктом господарювання на проведення перевірки технічного стану, або міжнародний сертифікат
технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, з моменту дати оформлення яких пройшло не більше 45 діб та за відсутності явних ознак, що свідчать про технічну несправність
КТЗ, його переобладнання або пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
9. У разі виявлення технічних несправностей складових частин КТЗ, перелічених у підпунктах a, c, d, e, g, j пункту 14 Акта перевірки, працівник АТІ робить відповідну відмітку в пункті 17
Акта перевірки, а також складає протокол про адміністративне правопорушення.
10. Здійснення контролю технічного стану КТЗ під час їх експлуатації не належить до переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4
червня 2007 року N 795 ( 795-2007-п ), і кошти за це не стягуються.
11. Результати перевірки, проведеної працівником АТІ, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.
III. Порядок складання Акта перевірки технічного стану колісного транспортного засобу
1. Записи в Акті перевірки мають бути чіткими, розбірливими, а прізвище, ім'я та по батькові водія КТЗ, його місце проживання, а також прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала Акт перевірки, записуються друкованими літерами.
2. Під час заповнення пункту 12 Акта перевірки навпроти певного типу КТЗ, що перевіряється, проставляється відмітка "Х".
3. У пункті 14 Акта перевірки під час перевірки технічного стану заповнюються підпункти a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, в одній з трьох граф (перевірено, не перевірено, не відповідає
вимогам) проставляється відмітка "Х" у таких випадках: у разі, якщо перевірка технічного стану щодо зазначених пунктів проводилася, то в першій графі (перевірено) проставляється
відмітка "Х"; якщо перевірка не проводилась, відмітка "Х" проставляється в
другій графі (не перевірено); у разі виявлення технічних несправностей або переобладнання
КТЗ з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів відмітка "Х" проставляється в третій графі (не відповідає вимогам).
4. Пункт 15 Акта перевірки заповнюється з урахуванням підпунктів a, c, d, e, g, j.
Якщо хоча б в одному із зазначених підпунктів буде зроблено відмітку в третій графі "не відповідає вимогам", експлуатація КТЗ забороняється.
5. У пункті 16 Акта перевірки працівник АТІ зазначає короткий опис несправностей, які виявлені під час перевірки, а також у разі застосування засобів фото- і кінозйомки, відеозйомки - проставляє про це відповідну відмітку.
6. У разі коли перевірка технічного стану проводилася з використанням засобів фото- і кінозйомки, відеозйомки матеріали фото- і кінозйомки, відеозйомки долучаються до оригіналу Акта перевірки і є його невід'ємною частиною. На кожному матеріалі
зазначаються дата і час зйомки, дублюється інформація, визначена в пунктах 4-12 протоколу, а також якому з підпунктів пункту 15 вони відповідають.
7. У складеному Акті перевірки працівник АТІ ставить свій підпис та особистий штамп.
IV. Порядок обліку та зберігання матеріалів за результатами здійснення контролю
технічного стану КТЗ

1. Складені акти перевірки та матеріали фото- і кінозйомки, відеозйомки, якщо такі робились під час перевірки (далі - матеріали), протягом доби реєструються в підрозділі Державтоінспекції.
2. Складений Акт перевірки на КТЗ, зареєстрований в іншій місцевості, у триденний термін разом з іншими матеріалами направляється до підрозділу Державтоінспекції за місцем державної реєстрації КТЗ.
3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється відповідно до вимог наказу МВС від 22.10.2003 N 1217 ( z0974-03 ) "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення Правил дорожнього руху" (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за N 974/8295.
4. У разі виявлення в КТЗ, що належать іноземцям, технічних несправностей та переобладнання КТЗ з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, перелічених у підпунктах a, c, d, e, g, j пункту 14 Акта перевірки, копія протоколу про адміністративне
правопорушення в триденний термін разом з копіями матеріалів перевірки надсилаються до МВС.
5. Контроль за дотриманням порядку обліку, зберігання матеріалів перевірки технічного стану КТЗ покладається на керівника відділу (відділення) Державтоінспекції
(автомобільно-технічної інспекції).
6. Перевірки дотримання порядку проведення технічного стану КТЗ під час їх експлуатації та обліку цієї роботи в підпорядкованих підрозділах здійснюються працівниками АТІ управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щокварталу.
7. Справи з матеріалами перевірок технічного стану КТЗ зберігаються протягом трьох років.
Начальник Департаменту ДАІ МВС генерал-майор міліції С.Г.Коломієць
Stealth вне форума   Ответить с цитированием
   
Доброжелатель
 
Скажи форуму спасибо :))
Старый 25.11.2008, 12:20   #2
Prospero
Пользователь
 
Аватар для Prospero
 
Регистрация: 28.07.2006
Адрес: Киев. Лесной
Сообщений: 237
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Полный пипец. Видно гайцы набрали очень много кредитов в связи с вводом новых штрафов.
Prospero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 14:30   #3
Evgeney
Пользователь
 
Аватар для Evgeney
 
Регистрация: 07.05.2008
Адрес: г. Киев
Сообщений: 140
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Вот немного подробнее об этом:
МВД разработало и утвердило в Минюсте порядок оценки техсостояния автомобиля в процессе эксплуатации (читай – на дороге)
Вкратце, теперь любой автомобиль могут остановить сотрудники ГАИ на 20 минут и провести проверку основных систем ТС.

В случае обнаружения некоторых неисправностей – админвзыскание и штрафплощадка.

вот источник:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...?nreg=z1107-08
Evgeney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 14:49   #4
Drag
Член клуба
 
Аватар для Drag
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Киев, троещина
Сообщений: 566
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Stealth, пошел, проверил, таки да, есть такой закон и вступает он в действие 28.11.2008.
Кстати он и был, только сейчас его подогнали немного под новые штрафы.
(Как я понял, при этом осмотре и негативном результате, они отбирают талон ТО)
Хотят почистить улицы от старых корчей.
Ну что ж, посмотрим...
Drag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 14:57   #5
ИГОРЬОК
Член клуба
 
Аватар для ИГОРЬОК
 
Регистрация: 20.02.2008
Адрес: ВИШНЕВОЕ/КИЕВ/
Сообщений: 3,325
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Тонировку нуно снимать впереди-повод хороший для них!
__________________
"Не бойтесь совершенства-оно вам не грозит"(С.Дали)
ИГОРЬОК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 15:08   #6
NANT
Пользователь
 
Аватар для NANT
 
Регистрация: 21.12.2007
Адрес: Киев
Сообщений: 844
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Ну это уже полное свинство :(
Благими намерениями выстелена дорога в ад. Может и хотели побороться с руинами на дорогах, а дали ЛЮБОМУ гайцу возможность ЛЮБУЮ машину увезти на штрафплощадку. Одна надежда - Минюст не пропустит ...
__________________
Законы природы не нуждаются в нашем одобрении.
NANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 15:11   #7
ИГОРЬОК
Член клуба
 
Аватар для ИГОРЬОК
 
Регистрация: 20.02.2008
Адрес: ВИШНЕВОЕ/КИЕВ/
Сообщений: 3,325
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Цитата:
Сообщение от NANT Посмотреть сообщение
Одна надежда - Минюст не пропустит ...

Читать не умееш?
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р. за N 1107/15798
__________________
"Не бойтесь совершенства-оно вам не грозит"(С.Дали)
ИГОРЬОК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 15:11   #8
SityD
Пользователь
 
Аватар для SityD
 
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Киев
Сообщений: 2,501
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

Цитата:
Сообщение от ИГОРЬОК Посмотреть сообщение
Тонировку нуно снимать впереди-повод хороший для них!

Кожный покров я ему сниму а не тонировку..................
__________________
Картина маслом...
SityD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 15:13   #9
Shura
Пользователь
 
Аватар для Shura
 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 140
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

На данный момент этот приказ ещё не набрал чинности .. а вот с 28 числа придёт ж*па.....

Последний раз редактировалось Shura; 25.11.2008 в 15:18.
Shura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 15:14   #10
SityD
Пользователь
 
Аватар для SityD
 
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Киев
Сообщений: 2,501
Дополнительная информация
По умолчанию Ответ: Новый приказ МВС о проверке транспортных средств

А кто боится)))))))))))))

А что? Кто-то не согласен.................
Сколько аварий бывает из-за безответсвенного отношения к состоянию авто........
Если неисправноять существенная я ещё пойму.....а если это мурло прицепится по какой-то мелочёвке....тады токо в морду
В нашем гандурасе как всегда или нихрена или всё сразу.....на голову свалится))))))))))))))))
__________________
Картина маслом...
SityD вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГАИ анонсировала новые правила регистрации транспортных средств voin29 Автомобильные новости 2 11.08.2012 11:24
Новый порядок переоборудования транспортных средств Lion Автомобильные новости 7 05.08.2010 20:45
Новые правила общения работников Госавтоинспекции с водителями транспортных средств Black Осторожно, ГАИцы на дороге! 0 11.03.2010 13:23
В Украине с 1 марта будут действовать новые правила парковки транспортных средств AcidSly Автомобильные новости 3 01.03.2010 16:39
НОВАЯ Инструкция о проверке на опьянение Anders Осторожно, ГАИцы на дороге! 15 15.11.2009 01:51

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot